Zapraszamy do wysłuchania filmów umieszczonych na dole strony.

Filmy dotyczą niektórych z licznych przedsięwzięć wykonywanych przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej imienia doktora Adama Kazimierza Bilika przy Parafii św.Trójcy w Będzinie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika

Powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Szwarlika. Zarząd: Katarzyna Maciejewska (prezes), Barbara Gajda (skarbnik), Elżbieta Pernak (sekretarz); członkowie zarządu: Jan Brząkała, Józef Wysocki, Grzegorz Paszta; [Felicja Góra zm. 31.12.2012 r.], Jadwiga Maciejewska, Piotr Kuś, Józef Wabnik, Janina Wyparło, Ewa Katolik. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców Będzina, m.in. prowadzą przedsięwzięcia charytatywne:
od 1998 r. - przedświąteczne zbiórki żywności;
od 2001 r. - "Nauka dla każdego" (wyprawki szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin będzińskich).
W 2005 r. utworzyli Parafialny Zespół CARITAS /podstawowe informacje poniżej w zakładce - Przystań Nadziei pod zdjęciem członków PZC/.
Prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialne (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im.dra A.Bilika jest Proboszcz Ks.Kanonik Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.


Filmy na dole bloga. Zapraszamy do ich oglądania.

niedziela, 22 listopada 2020

Modlili się za członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Adama Bilika

Dzisiaj (niedziela 22 listopada) przypada patronalne święto Akcji Katolickiej - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświat. Uroczystość tę do liturgii wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 r. na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusa. 

Z tej okazji, tradycyjnie już, odprawione zostało Nabożeństwo do Chrystusa Króla Wszechświata, które prowadził wikariusz ks. Krzysztof Wąsik. Po nim odprawiona została Msza św. za członków POAK im. dr A.Bilika. Głównym celebransem był ks. Paweł Rozpiątkowski, a kazanie wygłosił asystent kościelny parafialnej Akcji Katolickiej - Proboszcz ks. kanonik Andrzej Stępień. Przypomniał m.in. genezę uroczystości Chrystusa Króla i zwrócił uwagę na konieczność służenia osobom potrzebującym wsparcia. Podkreślił przy tym rolę zbiórek i charytatywnej działalności w parafii, także tej prowadzonej przez Akcję Katolicką. Nawiązując do słów Chrystusa Pana: "Bo byłem głodny... a daliście mi jeść...", kazanie zakończył słowami św. Grzegorza z Nazjanzu: "Dopóki płyniesz z pomyślnym wiatrem, podaj rękę rozbitkowi; dopókiś zdrowy i bogaty, daj pomoc dotkniętemu nieszczęściem! Nie czekaj aż sam na sobie doświadczysz, jak wielkim złem jest nieludzkość i jakim wielkim dobrem jest otwarcie serca dla potrzebujących!" . W tym roku, przypada również 25-lecie utworzenia Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej jak i powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Adama Kazimierza Bilika w Parafii św. Trójcy. Pomysłodawcą utworzenia oddziału Akcji Katolickiej był ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Szwarlik. Po Mszy św. przedstawiciele parafialnej Akcji Katolickiej (Elżbieta Wyjadłowska, Katarzyna Maciejewska, Jan Brząkała) przeszli na cmentarz, by pomodlić się i zapalić znicze na grobach, m.in. założyciela POAK im. dra A.Bilika - ks. Kazimierza Szwarlika, patrona oddziału Akcji Katolickiej - dra Adama K.Bilika, założyciela przedwojennej Akcji Katolickiej w parafii św. Trójcy - proboszcza ks.Tadeusza Peche. [foto: J.Brząkała, K.Maciejewska]
            sobota, 21 listopada 2020

Ruszyła przedświąteczna zbiórka żywności

Rozpoczynamy w naszym kościele kolejną "Przedświąteczną zbiórkę żywności" dla potrzebujących wsparcia. Pod chórem, wystawiony jest kosz na produkty o przedłużonym terminie ważności, takie jak m.in.: konserwy, oleje, herbaty, kawy, słodycze, cukier, makarony, ryże, kasze, przeciery pomidorowe, sosy, dżemy, płatki owsiane, kakao i wiele innych. Wszystko to, co potrzebne jest do przygotowania śniadania, obiadu i kolacji. Po zakończeniu zbiórki, przed Świętami Bożego Narodzenia, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Kazimierza Bilika, przygotują z ofiarowanych produktów paczki i dostarczą podopiecznym. Warto wspomnieć przy okazji trwających zbiórek, słowa Jezusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Wysiłek podejmowany ze względu na Jezusa dla konkretnej osoby przynosi wspaniałe owoce. Również wypowiedź św. Pawła: "Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten skąpo i zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg(2 Kor 9, 6-8), powinna nam katolikom przyświecać całe życie. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezeska POAK im. dra Adama K. Bilika Parafii św. Trójcy. 

Dobroczynność katolicka znana jest od wieków. Katolicyzm wynalazł to, co możemy nazwać zachodnią dobroczynnością. Starożytna dobroczynność miała inną naturę, była o wiele mniejsza i wynikała z polityki państwa a nie z życzliwości wobec ludzi. Nie wynikała ze współczucia. Litość i miłosierdzie uznawane były za emocje patologiczne. Duch katolickiej dobroczynności wynikał zaś z istoty tej religii, z przykazania miłości. Trwa dyskusja, czy w starożytności istniały szpitale przypominające organizacyjnie współczesne lecznictwo zamknięte. Od IV w. Kościół zaczął na dużą skalę finansować zakładanie tego typu placówek. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego klasztory stopniowo zaczęły przybierać formę ośrodków zorganizowanej opieki medycznej. Szpitale były także tworzone przez zakony rycerskie na fali krucjat. Wzorowy szpital joannitów w Jerozolimie stał się wzorem dla tworzenia podobnych placówek w Europie. Zasięg dobroczynnej działalności Kościoła stawał się najbardziej widoczny, gdy go nagle zabrakło, np. po zerwaniu z katolicyzmem przez Henryka VIII w Anglii w XVI w. Klasztory rozwiązano, ich majątki skonfiskowano i sprzedano tanio wpływowym ludziom w królestwie. Zanikła związana z tymi klasztorami działalność dobroczynna. Nowe zasady gospodarowania majątkiem poklasztornym zrujnowały tysiące najbiedniejszych chłopów. Skala działalności dobroczynnej, której teraz zabrakło okazała się być znacznie większa niż przypuszczano i jej likwidacja pozostawiła prawdziwą pustkę. Podobne efekty przyniosła likwidacja majątków kościelnych w czasie Rewolucji Francuskiej”. - czytamy w książce „Jak Kościół katolicki zbudował cywilizację zachodnią”, Thomas E. Woods Jr. 

Kosz pod chórem, do którego można przynosić
produkty żywnościowe dla potrzebujących.


        

czwartek, 12 listopada 2020

Ks. Tadeusz Peche - niezapomniany założyciel przedwojennej Akcji Katolickiej w Będzinie

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej nie zapominają również o założycielu przedwojennej będzińskiej Akcji Katolickiej - ks. Tadeuszu Peche. 
- Często modlę się za ks. Tadeusza Peche. Przychodzę przed jego grób. To jeden z wielu wspaniałych Kapłanów, którego osobiście nie mogłam znać, ale poznałam go dzięki starym dokumentom i relacjom tych, którzy byli blisko z nim związani. Wielkie wrażenie zrobiło na mnie wspomnienie jednego z kapłanów, który relacjonował zachowanie ks. Tadeusza, gdy ten był już bardzo słaby. W momencie odchodzenia do Domu Ojca, w Szwajcarii gdzie przebywał celem podleczenia zdrowia, myślał o swoich będzińskich parafianach i tęsknił za nimi... - mówi Katarzyna Maciejewska, prezeska Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika. - Jego uczeń, wikariusz i zastępca ks. Leon Stasiński w ŻP 31 lipca 1938 r. tak pisał: "To uczucie miłości ku duszom, którym pasterzował, przeważyło nawet uczucie synowskie. Kazał się pochować nie obok swego śp. ojca w Warszawie, ale tutaj w Będzinie, aby na dzień zmartwychwstania prowadzić powierzone pieczy swej dusze przed tron sprawiedliwości Najwyższego Sędziego".  
Ks. Jana Tadeusza PECHE (ur. 27.01.1882 w Naramicach - 29.7.1937 w szwajcarskiej miejscowości Ley-sin-Village, leżącej w kantonie Vaud). Był on autorem słynnego podręcznika „Pedagogika” (1918 r.). W parafii św. Trójcy duszpasterzował od 1929 r. aż do swej śmierci. Zainicjował w 1934 r. w Będzinie budowę Domu Katolickiego (obecnie siedziba Teatru Dzieci Zagłębia), który miał służyć Akcji Katolickiej. Za jego czasów, w 1936 r. parafia wydzierżawiła Gminie Będzina plac kościelny przy ul. Sączewskiego za symboliczną kwotę 1 zł rocznie – na 3 lata. Po upływie tego okresu dzierżawa miała być odnawiana co rok. Gmina zobowiązała się urządzić na dzierżawionym placu skwer i postawić na nim krzyż. Ks. Peche redagował gazetkę pt. „Życie Parafialne”, którego wydawcą był wikariusz ks. Leon Stasiński. Ks. Peche cieszył się szacunkiem i sympatią parafian. Niestety nawet słońce szwajcarskiej uzdrowiskowej miejscowości, które świeci częściej niż gdzie indziej, ani czyste i suche powietrze, nie pomogły odzyskać zdrowia ks. Tadeuszowi.
Po jego śmierci proboszczem został (10.09.1937) ks. M.Zawadzki. Na grobowcu ks. Peche widnieje napis:
KS. JAN TADEUSZ PECHE
PROBOSZCZ PARAFII BĘDZIN
WIZYTATOR SZKÓŁ ŚREDNICH
I KAPELAN WOJSKOWY
ZMARŁ DN. 29.7.1937R.
POKÓJ JEGO DUSZY!”
  

 

środa, 11 listopada 2020

Przy grobie Księdza Kazimierza Szwarlika


Ks. kanonik Kazimierz Szwarlik jest szczególnie bliski członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra A.Bilika ponieważ przez długie lata był proboszczem parafii św. Trójcy, a także założycielem ich oddziału.

 - Ks. Kazimierzowi bardzo zależało na Akcji Katolickiej. Wspierał nas i motywował do działania. Był wspaniałym, dobrym i mądrym człowiekiem oraz gorliwym kapłanem... Był też wielkim patriotą... - mówi Katarzyna Maciejewska, prezeska POAK.   

 
Pamiętają o swoim patronie Adamie Biliku

W rocznice urodzin, śmierci, z okazji Dnia Wszystkich Świętych, ale i przez cały rok, członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama K.Bilika Parafii św. Trójcy, pamiętają o grobie swojego patrona. 

Doktor Adam Bilik przez ks. S. Łopacińskiego został nazwany „Albertem Zagłębia”. Dlaczego Albert ?  – Jak św. Brat Albert Chmielowski, doktor Adam Bilik szedł z dobrym słowem, z lekarską wizytą, i z jedzeniem oraz ubraniami do tych, o których nikt nie pamiętał i o których inni nie chcieli słyszeć. Do samotnych i biednych, których nie stać było na leki… Doktor Adam karmił ich, dawał pieniądze na lekarstwa i leczył. – mówi Katarzyna Maciejewska, prezeska oddziału, a zarazem  autorka wielu publikacji poświęconych tej niezwykłej postaci związanej z Zagłębiem Dąbrowskim. „Lekarz ubogich, przyjaciel potrzebujących” – takie słowa widnieją na grobie doktora Adama Kazimierza Bilika, który znajduje się na cmentarzu parafii św.Trójcy w Będzinie. Z Zagłębiem Dąbrowskim związał się on pracując najpierw jako lekarz w sosnowieckim ambulatorium dla bezrobotnych. W 1935r. Bilik założył sosnowiecki oddział Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej. Doceniając jego wiedzę i pobożność w 1939r. biskup częstochowski Teodor Kubina mianował go prezesem Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w Częstochowie. 


 

czwartek, 30 lipca 2020

Msza św. i życzenia dla Ks. Krzysztofa Wąsika od Akcji Katolickiej

Z okazji obchodzonego w piątek liturgicznego wspomnienia Patrona Ks. Krzysztofa, wikariusza parafii św. Trójcy, 29 lipca br. członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr Adama Bilika wzięli udział we Mszy imieninowej zamówionej od nich za Solenizanta. Pani prezes Katarzyna Maciejewska w imieniu Akcji Katolickiej, złożyła życzenia Ks. Krzysztofowi. Wraz z Janem Brząkałą wręczyli Solenizantowi symboliczną różę i książkę pt. „Święty Szarbel – przyjaciel Boga i ludzi” oraz słodycze. Członkowie i wierni zgromadzeni na Mszy św. pod przewodnictwem organisty - pana Janusza, wspólnie zaśpiewali życzenia Solenizantowi. Mszę koncelebrowali Solenizant i Ks. Paweł Rozpiątkowski. Po Mszy św. Ks. Krzysztof poczęstował wszystkich smacznymi czekoladkami.


czwartek, 25 czerwca 2020

Film "Najświętsze Serce" w Będzinie


Długo wyczekiwany przez mieszkańców Zagłębia Dąbrowskiego czyli Będzina, Sosnowca, Czeladzi i Dąbrowy, film pt. "Najświętsze Serce" - będzie można już w lipcu obejrzeć w Kinie "Nowość" w Będzinie przy ul. Potockiego 3 (cena biletu: 12 zł). - To pierwszy w historii kina film o tej tematyce. My Katolicy cieszymy się, że będziemy mogli już w lipcu obejrzeć go. Brakuje nam takich filmów. Niestety wiele kin nie organizuje projekcji filmów o tematyce religijnej czy w ogóle chrześcijańskiej pomimo, że  zdeklarowanych katolików w Polsce jest bardzo duża liczba - bo aż ponad 32 mln. Zachęcamy wszystkich do udziału w projekcji. - zachęca Katarzyna MACIEJEWSKA, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika przy Parafii św. Trójcy.
"Znana pisarka Lupe Valdes poszukuje inspiracji do książki i natrafia na tajemniczą historię sprzed lat. Wyrusza do Francji, miejsca tajemniczych objawień, gdzie w szklanej trumnie spoczywa nietknięte przez czas ciało wizjonerki, św. Małgorzaty Alacoque. 300 lat temu Jezus objawił jej swoje… Serce i przekazał 12 obietnic dla ludzi, którzy będą Je czcić.
Pisarka ulega fascynacji tą historią i podejmuje prywatne śledztwo. W jego trakcie spotyka świętych, papieży, ale i spiskowców, odkrywa cuda, a także zbrodnie. Wraz z bohaterką widz poznaje źródła i historię czci Najświętszego Serca Jezusa – kultu, który jak nic innego naznaczył ostatnie trzy wieki historii Kościoła. Przebywa drogę od małej francuskiej miejscowości..." - czytamy na http://www.rafaelfilm.pl/najswietsze-serce/.
 

piątek, 19 czerwca 2020

Ołtarz Akcji Katolickiej na zakończenie Oktawy Bożego Ciała

Od wielu lat, w parafii św. Trójcy, istnieje zwyczaj, że mieszkańcy ulic, stawiają ołtarze na Boże Ciało. Ten zwyczaj dotyczy także zakończenia oktawy Bożego Ciała. Przy czym we wznoszenie ołtarzy na zakończenie oktawy, włączają się wspólnoty. Jeden z ołtarzy stawiają członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. doktora Adama Bilika. Tegoroczny ołtarz wykonali: Józef Wabnik i Piotr Kuś wg. koncepcji prezeski. - W tym roku postanowiłam nawiązać do 100. rocznicy poświęcenia narodu polskiego Najświętszemu Sercu Jezusa. Wiemy, że Pan Jezus jest obecny pod postacią chleba, które w ciągu wieków, kilka razy zmieniało się w tankę ludzką i po badaniach okazywało się jak np. w Sokółce, że był to fragment mięśnia sercowego w stanie zapalnym, co wskazuje, że serce żyło w chwili pobierania wycinka. Co więcej - cierpiało, jak na przykład ktoś, kto był ciężko bity w okolicach klatki piersiowej. Do tego nawiązują napisy na ołtarzu.  - mówi prezes POAK Katarzyna MACIEJEWSKA.Pozostałe ołtarze:


niedziela, 14 czerwca 2020

Rocznica śmierci doktora Adama K. Bilika

Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dra Adama Bilika, jak zawsze, pamiętali o rocznicy śmierci swojego patrona. - W uroczystość Bożego Ciała, w kościele św. Trójcy w Będzinie, ks. Krzysztof Wąsik odprawił Mszę św. za śp. Adama Bilika i jego małżonkę Stanisławę, zamówioną przez członków miejscowego oddziału Akcji Katolickiej. Dzisiaj czyli 14 czerwca, w rocznicę śmierci Adama Bilika, modliliśmy się przy jego grobie na Górze Zamkowej. Złożyliśmy wiązankę kwiatów... Adam Bilik to wyjątkowa postać. W kręgach katolickich od dłuższego czasu dojrzewa myśl, że powinien zostać ogłoszony błogosławionym, a z czasem - świętym. Za życia, był już nazywany: Albertem Zagłębia, lekarzem ubogich, przyjacielem robotników, Samarytaninem Sosnowca. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezes POAK im. doktora Adama Kazimierza Bilika.  [foto K.Maciejewska: tablica na murze przy kościele św. Trójcy; grób Adama i Stanisławy Bilików na Górze Zamkowej]  


poniedziałek, 6 kwietnia 2020

Parafialna Caritas w czasie koronawirusa...

Caritas Polska w czasie epidemia koronawirusa uruchomił sztaby kryzysowe w całej Polsce. Również w Diecezji Sosnowieckiej. Wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas w Będzinie, m.in. w parafii św. Trójcy. Praca na pełnych obrotach. Wolontariusze Caritasu robią zakupy i dostarczają je osobom najbardziej potrzebującym wsparcia.
- Starsi, samotni i chorzy nie wychodzący z mieszkań, ci którzy są w najtrudniejszej sytuacji, otrzymali już od nas żywność oraz paczki na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego. - mówi Katarzyna Maciejewska, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr Adama Bilika oraz wolontariuszka Parafialnego Zespołu Caritas.