Zapraszamy do wysłuchania filmów umieszczonych na dole strony.

Filmy dotyczą niektórych z licznych przedsięwzięć wykonywanych przez członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej imienia doktora Adama Bilika przy Parafii św.Trójcy w Będzinie.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej im.doktora Adama Bilika

Powstał 26 listopada 1995 r. z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza Szwarlika. Zarząd: Katarzyna Maciejewska (prezes), Barbara Gajda (skarbnik), Elżbieta Pernak (sekretarz); członkowie zarządu: Jan Brząkała, Józef Wysocki, Grzegorz Paszta; [Felicja Góra zm. 31.12.2012 r.], Jadwiga Maciejewska, Piotr Kuś, Józef Wabnik, Janina Wyparło, Ewa Katolik. Aktywnie działają na rzecz mieszkańców Będzina, m.in. prowadzą przedsięwzięcia charytatywne:
od 1998 r. - przedświąteczne zbiórki żywności;
od 2001 r. - "Nauka dla każdego" (wyprawki szkolne dla uczniów z niezamożnych rodzin będzińskich).
W 2005 r. utworzyli Parafialny Zespół CARITAS /podstawowe informacje poniżej w zakładce - Przystań Nadziei pod zdjęciem członków PZC/.
Prowadzą bibliotekę i czytelnię parafialne (kierownik: Barbara Gajda). Asystentem kościelnym POAK im.dra A.Bilika jest Proboszcz Ks.Kanonik Andrzej Stępień, Dziekan Dekanatu Będzińskiego.


Filmy na dole bloga. Zapraszamy do ich oglądania.

sobota, 17 czerwca 2017

Doktor ADAM BILIK doczekał się ulicy swojego imienia !

Doktor ADAM BILIK doczekała się swojej ulicy w Będzinie ! "Albert Zagłębia", "lekarz ubogich", "przyjaciel potrzebujących"... - tak zapisał się w pamięci zagłębiowskiego społeczeństwa Adam Bilik. "21 maja 1940 rok zostałem aresztowany przez Niemców. Kolega Bilik nie stracił głowy ani na chwilę. Miał tylko jedną myśl - ratować mnie. Poszedł starać się o to, co miało takie małe szanse na powodzenie. Ten człowiek uczucia potrafił przemówić także do Niemców". - tak wspominał doktora ADAMA Kazimierza BILIKA jego kolega lekarz Czesław Biały. W marcu br. Prezeska Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. dr A.Bilika parafii św. Trójcy - p.Katarzyna Maciejewska, w imieniu członków oddziału Akcji zwróciła się do komisji ds. zmiany nazw ulic... z propozycją nadania jednej z nich nazwy doktora Adama Bilika. Członkowie komisji pozytywnie rozpatrzyli tę prośbę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem pt. "Albert Zagłębia" (autorka: Agnieszka Raczyńska)